Formulár pre objednanie elektronickej knihy bezplatne, do konca mesiaca február 2020.

Názov knihy: Pravidlá cestnej premávky od prvého apríla 2020
Autor knihy: Jozef Drahovský
Identifikácia: ISBN 978-80-973587-0-9

Ponuka bola zverejnená na stránke https://drahovsky.blog.sme.sk/c/528211/nove-pravidla-cestnej-premavky-od-prveho-aprila-2020.html

Uplynutím termínu 29.02.2020 bola možnosť bezplatného objednávania ukončená.